aanpak

Trigger Boost Consulting houdt ruimte open voor voortschrijdend inzicht. Dit houdt in dat in dat wij niet vasthouden aan een voorgezet plan maar: Doen wat nodig is en Doen wat werkt. Continue afstemming met de betrokkenen en de opdrachtgever is hierbij essentieel.

Kenmerkend voor Trigger Boost Consulting is een enthousiaste, pragmatische aanpak waarbij geput wordt uit jarenlange ervaring op diverse gebieden.

Werken met mensen, of het nou Teamcoaching betreft of een Verandertraject, is per definitie maatwerk. 

Bij Teamcoaching beginnen we de eerste trainingsdag vaak met de RealDrives theorie. RealDrives is een methode om de drijfveren van teams en individuen te meten.

Vervolgens  zoomen we in op de individuen en de onderlinge dynamiek in het desbetreffende team. We kijken naar patronen binnen het team, wat de sterkte kanten van het team zijn, maar ook waar de eventuele gevaren en blinde vlekken liggen. Op deze manier worden de aanwezige verschillen in het team benut, in plaat van dat ze ruis opleveren en wordt versnelling gegeven aan het behalen van teamresultaten.

De eerste trainingsdag levert al inzicht in de teampatronen op en worden er handvatten aangereikt om als team deze patronen te versterken of te doorbreken. De dag eindigt altijd met praktische tips en bepalen we met elkaar wat de vervolgstap gaat zijn. 

Mogelijke vervolgstappen zijn:

  • Verdiepingssessie met behulp van RealDrives aan de hand van thematiek uit het team.

  • Intervisie, waarbij collega's van, met én aan elkaar leren.

  • Coaching-on-the-job.

  • Individuele coaching.

  • ...

Verandertrajecten beginnen we met een gedegen (oordeelsvrije) analyse over wat er is en de ontstaansgeschiedenis om vervolgens een goede inschatting te maken van welke interventies effectief zullen zijn.

Wij leveren maatwerk met een goede balans tussen theorie, praktijk & interactie. De opgedane kennis en inzichten kunnen direct in het werk toegepast worden. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij info@TriggerBoost.nl

KLANTEN

Trigger Boost & Orange Valley
Trigger Boost & ONVZ
Trigger Boost & Gemeente Hellendoorn
Sociale Verzekeringsbank
Trigger Boost&Green Rock Consulting
Trigger Boost help ICM
Trigger Boost helpt UWV

anderen over trigger boost

“Na de training door Tineke durven collega’s elkaar en mij meer aan te spreken, zelfs de manier van groeten werd anders, meer oprecht en hartelijker.”

- Teamleider Dienstverlening 

“Na de sessie zien we onze verschillen juist als mogelijkheid om van  elkaar te leren. We hebben nu meer begrip en inzicht; we snappen beter waarom we dingen anders aanpakken.”

- Medewerker Ondersteuning 

 

"In mijn geval heeft ze het nieuwe team, waar ik onderdeel van uitmaak, een sprong laten maken  in de de kennismaking en het samenbrengen van de leden. Hierdoor kunnen we veel sneller goede communicatie, samenwerking en daarmee resultaten boeken. Tineke heeft prachtige momenten weten te realiseren door verschillende mension op een gelijk communicatie niveau te krijgen. Collega's die elkaar moeilijk  konden vinden in een discussie, kunnen dat nu wel. Ze weet een veilige sfeer te creeren en ieder individu daarin te respecteren."

- Manager IT