top of page

OVER ons

Drijvende kracht achter Trigger Boost Consulting is Tineke Boot.


Tineke heeft ervaring als Lijnmanager, Projectmanager, Scrummaster, Verandermanager, Trainer & Adviseur. Zij is daardoor in staat om, als Interim Manager of Teamcoach, een combinatie aan interventies in te zetten om teams te helpen in het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

​Kenmerkend zijn haar Enthousiasme, Pragmatisme en Betrouwbaarheid. Om beweging te krijgen, gelooft zij dat het essentieel is om aan te sluiten bij de bestaande praktijk en hierbij ruimte te bieden aan de diversiteit van de individuen in het team. In haar aanpak helpt ze teams door op respectvolle wijze inzicht te creëren in de kwaliteiten, ontwikkelpunten en drijfveren in een team.  

Daarnaast is zij gecertificeerd RealDrivestrainer en heeft zij de opleiding Systeemdynamiek in Organisaties aan het Bert Hellingerinstituut succesvol afgerond.

HighRes_UWV00008693_Tineke Boot (002).jpeg

MOGELIJKE VRAAGSTUKKEN waarbij WIJ KUNNEN helpen:

WAT LEVERT U DAT OP:

 • Inzicht en Rust bij medewerkers.
   

 • Betere Samenwerking.
   

 • Efficientere overleggen.
   

 • Vergroten onderling respect.
   

 • Luisteren naar elkaar in plaats van overtuigen.
   

 • Krachtigere bijdrages van individuen in het team.

 • Teambuilding en - Ontwikkeling.
   

 • Besluitvorming in het team.
   

 • Afspreken en Aanspreken binnen het team.
   

 • Individuele Doelen vs Teamdoelen.

 • Etc.

anderen over trigger boost

"Tineke heeft voor Green Rock Consulting een maatwerktraining opgezet en gegeven. De training heeft volledig aan onze verwachtingen voldaan, waardoor wij het als adviesbureau de opgedane kennis en inzichten direct in ons werk kunnen toepassen en onze opdrachtgevers nog beter kunnen bedienen. Tineke heeft hierbij heel goed de behoefte vertaald naar een passend programma met de juiste balans tussen theorie, praktijk en interactie. Daarnaast kan Tineke haar kennis en ervaring op een enthousiaste en leuke manier overbrengen."

- J. vd Donk, Green Rock Consulting / maart 2018

bottom of page